13 Temmuz 2020

Duvar Süsleme Sanatının Tarihçesi

ile DuvarR

Çin bezemelerinin özelliği, inançlarına bağlı efsanevi bir belge olmalarıdır. Geçmişteki yapıtlara tutkun oldukları için çoğu kez aynı öğeleri devamlı kullanmışlardır

Çin bezeme sanatı   Çin bezemelerinin özelliği, inançlarına bağlı efsanevi bir belge olmalarıdır. Geçmişteki yapıtlara tutkun oldukları için çoğu kez aynı öğeleri devamlı kullanmışlardır. Çinliler doğadaki temaları bire bir yorumlamaktan kaçınmış, doğadaki nesneleri dinsel inançlarının gerektirdiği gibi biçim vermişlerdir. Örneğin bulutlar, dalgalar ve ejderha gibi düşsel hayvanlardan karmaşık biçimde bezemeler düzenlemişlerdir. İpekli kumaşların ve baskı sanatının dünyadaki ilk uygulamaları Çinliler olduğu için kumaş ve benzeri malzemelerin üzerine yapılan baskı biçimlerinin en iyi örneklerini vermişlerdir. Çin bezemeleri bulundukları coğrafya halklarından Tibetliler, Japonlar, orta Asyalılar ve doğu Asyalıların yaptıkları bezemelerle benzer özellikler taşır. Geometrik ölçülerden uzak serbest bir yorumlama ile canlı, dinamik, temiz renkler bu özelliklerin başında gelir.


16.yüzyıla gelinmeden önce duvar bezeme sanatının Mısır, Antik Yunan düşey duvar süsleme sanatının Roma’ya kadar uzandığı bilinmektedir. Özellikle bu konuda Akdeniz bölgesi toplumları bu çabayı sürdürmüşlerdir. Mısırda ilkel boyama teknikleri ile papirüsler oluşturdukları bilinmektedir. Anadolu da ilk Türk boyları, beylikleri göçler aracılığı ile bezeme konusundaki kültürlerini de Anadolu’ya taşımışlardır. Bunlara örnek çini uygulama sanatıdır. İlkel baskı tekniği kültürü Akdeniz ve güney Avrupa da tam uygulanmadığı için özellikle batı Roma’da çeşitli malzemeler üstüne el işçiliği ile desenler oluşturulmuş üretilen bu malzemeleri soylu sınıfı saraylarda kullanmışlardır. Dünyadaki baskı teknikleri gelişimini sürdürürken kıta Avrupa’sında sanayi devrimi öncesinde özellikle tekstil kumaş baskılar mani faktör düzeyindeki imalathanelerde emek yoğun işlemler sonucu üretilirdi. 16yy ortalarında İngiltere de buhar makinesinin icadı bütün bu baskı tekniklerinin gelişmesinde bir milat olmuştur. Dönemin taleplerine göre ilk seri üretim tekstil alanında olmuştur. Dokuma ve baskı artık makine sayesinde gerçekleştirilmiştir.

Günümüzde kullanılan dekoratif duvar kâğıtları baskısı da yine bu döneme rastlar. Artık bobin halinde yarı mamul kâğıdın üstüne çeşitli motifler boyama tekniği ile silindirden geçerek mamul haline getirilmiştir. 17 ve 18. yy daha çok soylu sınıfın tüketim malzemesi olan duvar kaplamaları tekniklerin ilerlemesi sonucu orta sınıfın tüketim malzemesi segmentine girmiştir. Kullanım alanı bu sayede genişlemiştir.

Günümüze kadar geçen süreçlerde çeşitli baskı teknikleri geliştikçe çağdaş yapı malzemesi olarak evlerimizin duvarlarını süslemeye insanoğlunun yaşadığı mekânları değiştirme dönüştürme işlevi devam ettiği sürece devam edecektir.