13 Temmuz 2020

Duvar Kağıtlarında Minimalist Yaklaşım

ile DuvarR

Temel düşünce, sanatçının basit çizgilerle sadelik ve nesnelliği ön plana çıkartacak sanatsal bir yaklaşımdır

Minimalist bakış açısında, nesnelerin yalın halini görürüz.
Bu doğada bulunan nesnelerin, geometrik durumlarını, tasarım aşamasında, özüne sadık kalınarak, yeniden yorumlanması şeklinde karşımıza çıkar.
Temel düşünce, sanatçının basit çizgilerle sadelik ve nesnelliği ön plana çıkartacak sanatsal bir yaklaşımdır.

Minimalizm soyut  ( ekspresyonizm ) dışavurumculuğun karşısında, bir bakış açısıdır.
Nesnenin, nesne olma niteliğine dikkat çeken, sade , güzel ve özgün tasarımları ön plana çıkaracak temel düşünceyi vurgulamaktadır.
Bu bizim dışımızdaki dünyayı yeniden yorumlarken işlevsel hale getiren bir olgudur.
Basit geometrik biçimler, aslında insan neslinin ilk uyguladığı desen kavramanı oluşturur.
Konumuzla ilintili olan düşey duvar, süsleme, bezeme doğduğunda bu yana basit düzgün tasarımlar, mimaride bezemede sürekliliğini korumayı başarmış bir edimdir.
Minimalizm mimaride ışık, temel geometrik biçimlerin kullanılması, bir tek şekil yada şeklin yinelenmesi ile oluşturulan tasarımlar yalın  aydınlık  renklerin ve de doğal dokuların oluşturulması ile kendini belli eder.
Duvar kaplamalarında aslında aradığımız, bize sıcak ve soğuk gelen, doku zenginliğidir.
Bu  kimi  zaman bir ahşap dokusu, kimi zaman bir taş, kimi zaman da bir kumaş dokusudur.
Bütün bu doku zenginliğini geometrik sade bileşenleri, basit çizgilerle bir araya getirildiğinde iç mimari düşey ekseninden mekanın içine yayılan, görsel algı derinliğine neden olur. Bu sayede öz ve biçimin sonsuz uyumunu yeniden elde ederiz.
Buradan çıkış noktasıyla sanatsal yorum ile işlevsellik düşey durumda iken, insanın nesne ile ilişkisini en yalın haliyle yorumlama amacını güder.